Szkolenia

  • Potrzebujesz szkolenia z zakresu prawa sportowego?

Właściciel Kancelarii radca prawny Łukasz Klimczyk uczestniczył w kilkudziesięciu postępowaniach dyscyplinarnych, w tym w szczególności związanych z potencjalnym naruszeniem przepisów antydopingowych. Posiada ogromne doświadczenie zarówno teoretyczne jak i praktyczne związane z antydopingowymi postępowaniami dyscyplinarnymi – nabyte podczas ukończonych szkoleń i konferencji, jak i podczas obrony sportowców posądzonych o stosowanie dopingu przed organami polskich związków sportowych, organami Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie, Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu przy PKOl-u oraz Sportowym Sądem Arbitrażowym (CAS) w Szwajcarii.

W celu chęci zapewnienia Polskim Związkom Sportowym oraz ich członkom profesjonalizacji swojej działalności, a także poszerzenia wiedzy dotyczącej prawnych aspektów związanych z postępowania dyscyplinarnymi, Kancelaria świadczy usługi szkoleniowe w zakresie prawnych aspektów prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w oparciu o regulację ustawy o sporcie, przepisów dyscyplinarnych międzynarodowych federacji sportowych, postanowień Światowego Kodeksu Antydopingowego czy Polskich Przepisów Antydopingowych.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem tego rodzaju szkolenia w Państwa Polskim Związku Sportowym, Związku Sportowym lub klubie sportowym to prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: + 48 783 987 903 lub złożenie zapytania na adres mailowy: l.klimczyk@kancelariaklimczyk.pl