Specjalizacje

  • W czym się specjalizujemy

Prawo sportowe

Szczegóły

Bieżąca obsługa korporacyjna

Szczegóły

Zakładanie i likwidacja spółek, fundacji, stowarzyszeń

Szczegóły

Proces sądowy

Szczegóły
Zasady współpracy:

Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, przedsiębiorców jak i instytucji. Każde złożone zapytanie traktowane jest w sposób indywidualny, a przy realizacji zlecenia dbamy w szczególności o przedstawienie zagadnienia i jego realizację w sposób profesjonalny i zrozumiały. Ponadto szczególny nacisk kładziemy na dyspozycyjność oraz bieżącą komunikację na linii Klient- Kancelaria.

W zależności od woli Klientów współpraca z Kancelarią może opierać się o:
  • wynagrodzenie godzinowe – honorarium uiszczane jest za faktycznie poświęcony czas potrzebny na realizację przekazanego przez Klienta zadania. Jest to forma wynagrodzenia najczęściej stosowana w przypadku zleceń jednorazowych lub przekazania do realizacji konkretnych zadań. Dokładna specyfikacja czasu pracy, z opisem wszelkich czynności przedstawiana jest w formie stosownego harmonogramu.
  • wynagrodzenie ryczałtowe – stosowane przy stałej obsłudze prawnej lub sytuacji, dużej ilości zadań, których realizacja rozciągnięta jest w czasie. Zaletą tego typu rozliczenia jest przewidywalność kosztów świadczonej pomocy prawnej, stabilność współpracy oraz preferencyjna wysokość kwoty odpłatności za wykonaną pracę, w stosunku do analogicznego czasu pracy, wyliczonego według wynagrodzenia godzinowego.

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych oraz podmiotów ze środowiska sportowego, a także reprezentacji Klientów w postępowaniach sądowych – zarówno przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, jak i sądami polubownymi.