Porada 24/7

  • Potrzebujesz szybkiej porady ?
W celu umożliwienia Państwu natychmiastowego wsparcia prawnego Kancelaria uruchomiła projekt o nazwie „Porada 24/7”, który umożliwia uzyskanie wsparcia prawnego poprzez złożenie zapytania w formie on-line – z każdego miejsca, w którym znajduje się dostęp do internetu, 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu.

Porada 24/7 gwarantuje Państwu realizację kluczowej dla naszej Kancelarii wartości, jaką jest dyspozycyjność i bieżąca komunikacja z Klientem. Wystarczy złożyć zapytanie zawierające opis stanu faktycznego, problemu prawnego oraz danych kontaktowych, a także dołączyć dokumenty, które mogą być istotne dla potrzeb wyjaśnienia sprawy. Następnie niezwłocznie po złożeniu zapytania i zapoznaniu się z istotą problemu otrzymujecie Państwo informację zwrotną, co do możliwości udzielenia przez Kancelarię wsparcia prawnego, terminu realizacji zlecenia oraz wyceny usługi.

Ponadto co istotne skorzystanie z formularza i złożenie zapytania nie obliguje Państwa do uiszczenia jakiejkolwiek opłaty.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z poniższego formularza.

Złóż zapytanie

Porada 24/7