Proces sądowy

image

Proces sądowy

Sportowe Postępowania Dyscyplinarne

Postępowania Arbitrażowe – krajowe i zagraniczne

Postępowania cywilne

Postępowania administracyjne

Kancelaria świadczy usługi zastępstwa procesowego swoich Klientów, a w szczególności w sportowych postępowaniach dyscyplinarnych, postępowaniach arbitrażowych (krajowych i zagranicznych), postępowaniach cywilnych oraz administracyjnych.

Świadczymy usługi zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, sądami polubownymi (w kraju i za granicą), organami administracji publicznej, jak i Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.