Zakładanie i likwidacja spółek, stowarzyszeń, fundacji

  • Specjalizacja
  • / Zakładanie i likwidacja spółek, stowarzyszeń, fundacji
image

Zakładanie i likwidacja spółek, stowarzyszeń, fundacji

Kancelaria świadczy usługi założenia, rejestracji oraz likwidacji spółek, stowarzyszeń i fundacji.

W ramach świadczonego wsparcia prawnego oferujemy doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej lub sportowej, założenie i rejestracje wybranego podmiotu oraz przeprowadzenie procesu likwidacyjnego. Ponadto w ramach niniejszej specjalizacji oferujemy przygotowanie projektów aktów wewnętrznych w/w podmiotów.